Hvor er Roona nå?

31 mai skrev Dailymail en artikkel om Roona Begum og hennes familie. Hvor befinner de seg i dag og hvordan ser fremtiden ut?

Les mer på Dailymail.com